wtorek, wrzesień 27, 2022

Kontrakt z NFZ

W ramach podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, świadczymy usługi w poniższych poradniach i zakresach.

 

Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

I. Przychodnia Lekarsko-Pielęgniarska w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego 35

(czynne od poniedz. do piątku w godz. 8:00 – 18:00)

 • Poradnia POZ dla dorosłych
 • Poradnia POZ dla dzieci chorych
 • Poradnia POZ dla dzieci zdrowych
 • Punkt szczepień
 • Gabinet pielęgniarki POZ
 • Gabinet położnej POZ
 • Gabinet pielęgniarki szkolnej
 • Gabinet zabiegowy
 • Gabinet EKG

 

II. Ośrodek Zdrowia – filia w Lucieniu

(czynne od poniedz. do piątku w godz. 8:00 – 15:00)

 • Gabinet lekarza POZ
 • Pielęgniarka POZ
 • Pielęgniarka szkolna

 

III. Ośrodek Zdrowia – filia w Józefkowie

(czynne od poniedz. do piątku w godz. 8:00 – 15:00)

 • Gabinet lekarza POZ
 • Pielęgniarka POZ
 • Pielęgniarka szkolna

 

IV. Ośrodek Zdrowia – filia w Sokołowie

(czynne od poniedz. do piątku w godz. 8:00 – 15:00)

 • Gabinet lekarza POZ
 • Pielęgniarka POZ
 • Pielęgniarka szkolna

Poradnie specjalistyczne ( ambulatoryjna opieka specjalistyczna ):

I. Przychodnia przy ul. Wojska Polskiego 35:

 • poradnia ginekologiczno-położnicza
 • poradnia urologiczna
 • poradnia chirurgiczna
 • poradnia zdrowia psychicznego
 • poradnia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
 • poradnia alergologiczna
 • poradnia ortopedyczna
 • poradnia reumatologiczna

II. Przychodnia przy ul. Czapskiego 4

 • poradnia endokrynologiczna
 • poradnia neurologiczna
 • poradnia dermatologiczna
 • poradnia leczenia bólu
 • poradnia okulistyczna
 • poradnia gruźlicy i chorób płuc

III. Budynek przy ul. Armii Krajowej 18:

 • poradnia rehabilitacyjna
 • pracownia fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej

 

Pozostałe rodzaje świadczeń zdrowotnych w budynku przychodni przy ul. Wojska Polskiego 35 w Gostyninie:

IV. Hospicjum domowe

V. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

VI. Zespół domowego leczenia tlenem

VII. Zespół leczenia środowiskowego/domowego

VIII. Profilaktyczne programy zdrowotne

 • program profilaktyki raka piersi (mammografia)
 • program profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POChP (spirometria)
 • program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

IX.Pracownia mammografii

X. Pracownia RTG

XI. Pracownia USG

XII. Punkt pobrań badań laboratoryjnych