wtorek, wrzesień 27, 2022

Fundusze europejskie - działania projakościowe

Działania projakościowe w POZ

Uprzejmie informujemy, że nasza placówka uczestniczy w projekcie „Wdrożenie działań projakościowych w podstawowej opiece zdrowotnej".

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER); Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.2.Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, na podstawie Decyzji o dofinansowaniu nr POWR.05.02.00-00-0009/17

Czytaj więcej ......

 Uprzejmie prosimy kliknąć w poniższy obraz by wypełnić ankietę.

 

Fundusze europejskie - działania projakościowe